Født til Succes? Knopskydninger som kilde til innovation

Posted: October 6th, 2004 | Filed under: Front, Journal Papers | Tags: , , , , | Comments Off on Født til Succes? Knopskydninger som kilde til innovation

Michael S. Dahl

Denne artikel præsenterer den nyeste teoretiske forskning i sammenhængen mellem entreprenørers erfaringsmæssige baggrund og deres fremtidige succes og innovationsevne. En række studier tyder nemlig på, at disse faktorer er tæt forbundet i kraft af nedarvede organisatoriske rutiner, som entreprenøren har med fra sin tidligere arbejdsplads. Denne teoretiske påstand undersøges gennem et detaljeret studie af udviklingen af den trådløse kommunikationsindustri omkring Aalborg samt gennem referencer til et kvantitativt studie af 3.500 opstartsvirksomheder i den danske fremstillingssektor. Begge studier peger i retningen af, at knopskydende virksomheder med erfaringer fra gode virksomheder har større sandsynlighed for succes, samt at disse virksomheder også er mere innovative i deres første tid end andre ældre virksomheder.

Michael S. Dahl (2004), “Født til Succes? Knopskydninger som kilde til innovation [Born for Success? Spin-offs as sources of innovation]“, Ledelse & Erhvervsøkonomi, Vol. 68, No. 4, pp. 285-292. ISSN: 0902-3704. [PDF]


Comments are closed.