New book published (in Danish)

Posted: November 19th, 2009 | Filed under: Front, News, Research | Tags: , , , , , , | Comments Off on New book published (in Danish)

Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder

Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder

Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder

Nyetablerede virksomheder bidrager årligt netto med 60.000 nye job til dansk økonomi, mens ældre virksomheder i gennemsnit siger farvel til flere personer, end de ansætter. Det understreger vigtigheden af nye virksomheder på arbejdsmarkedet.

De mest succesfulde iværksættere har typisk stor brancheerfaring. Særligt interessante er de såkaldte spin-off-iværksættere, som kommer direkte fra en eksisterende virksomhed i samme branche. Disse iværksættere står bag omkring 30 % af de nye virksomheder, og de har større sandsynlighed for at overleve i længere tid og blive vækstiværksættere. Dvs. iværksættere, der skaber høj beskæftigelse og værdi til samfundet. Overlevelsen hos de nye virksomheder er central og en vigtig forudsætning for en langvarig positiv effekt på samfundsøkonomien.

Undersøgelsen er finansieret af Rockwool Fonden. Bogens resultater bygger bl.a. på en gennemgang af karakteristika ved mere end 26.000 iværksættere fra 1994-2006, suppleret med en spørgeskemaundersøgelse blandt 10.000 danskere.

Undersøgelsen peger på, at beskæftigelsen kan udbygges, hvis de nye virksomheders potentiale styrkes, så de vokser mere. Vi kan med andre ord øge gevinsten uden, at der nødvendigvis etableres flere virksomheder, hvis vi fokuserer på de virksomheder, som overlever bedre, og hvis ejere har en større sandsynlighed for at blive vækstiværksættere. Bogen går derfor videre med at præsentere de personlige karakteristika hos de iværksættere, som giver den største sandsynlighed for overlevelse og vækst.

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at spin-off-iværksætterne udover deres brancheerfaring især adskiller sig fra de øvrige iværksættere på følgende dimensioner: De er yngre, og de har en højere indkomst på det tidspunkt, hvor de bliver iværksættere. De investerer mere tid i deres arbejdsliv, og de lægger væsentligt større vægt på selvstændighed. Derfor starter de oftere virksomheder, som er uafhængige af andre virksomheder. Spin-off-iværksætterne bruger ligeledes deres netværk mere aktivt og har forbindelse til flere iværksættere gennem deres netværk.

Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen og Kristian Nielsen. ”Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder”, udkom den 19. november 2009 på DJØF Forlag


Links:


Comments are closed.