New book published (in Danish)

Posted: November 19th, 2009 | Filed under: Front, News, Research | Tags: , , , , , , | Comments Off on New book published (in Danish)

Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder

Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder

Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder

Nyetablerede virksomheder bidrager årligt netto med 60.000 nye job til dansk økonomi, mens ældre virksomheder i gennemsnit siger farvel til flere personer, end de ansætter. Det understreger vigtigheden af nye virksomheder på arbejdsmarkedet.

De mest succesfulde iværksættere har typisk stor brancheerfaring. Særligt interessante er de såkaldte spin-off-iværksættere, som kommer direkte fra en eksisterende virksomhed i samme branche. Disse iværksættere står bag omkring 30 % af de nye virksomheder, og de har større sandsynlighed for at overleve i længere tid og blive vækstiværksættere. Dvs. iværksættere, der skaber høj beskæftigelse og værdi til samfundet. Overlevelsen hos de nye virksomheder er central og en vigtig forudsætning for en langvarig positiv effekt på samfundsøkonomien.

Undersøgelsen er finansieret af Rockwool Fonden. Bogens resultater bygger bl.a. på en gennemgang af karakteristika ved mere end 26.000 iværksættere fra 1994-2006, suppleret med en spørgeskemaundersøgelse blandt 10.000 danskere.

Undersøgelsen peger på, at beskæftigelsen kan udbygges, hvis de nye virksomheders potentiale styrkes, så de vokser mere. Vi kan med andre ord øge gevinsten uden, at der nødvendigvis etableres flere virksomheder, hvis vi fokuserer på de virksomheder, som overlever bedre, og hvis ejere har en større sandsynlighed for at blive vækstiværksættere. Bogen går derfor videre med at præsentere de personlige karakteristika hos de iværksættere, som giver den største sandsynlighed for overlevelse og vækst.

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at spin-off-iværksætterne udover deres brancheerfaring især adskiller sig fra de øvrige iværksættere på følgende dimensioner: De er yngre, og de har en højere indkomst på det tidspunkt, hvor de bliver iværksættere. De investerer mere tid i deres arbejdsliv, og de lægger væsentligt større vægt på selvstændighed. Derfor starter de oftere virksomheder, som er uafhængige af andre virksomheder. Spin-off-iværksætterne bruger ligeledes deres netværk mere aktivt og har forbindelse til flere iværksættere gennem deres netværk.

Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen og Kristian Nielsen. ”Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder”, udkom den 19. november 2009 på DJØF Forlag

Read the rest of this entry »


Social networks in the R&D process: the case of the wireless communication industry around Aalborg, Denmark

Posted: October 6th, 2005 | Filed under: Front, Journal Papers | Tags: , , | Comments Off on Social networks in the R&D process: the case of the wireless communication industry around Aalborg, Denmark

Michael S. Dahl and Christian Ø. R. Pedersen (now Christian R. Østergaard)

Whether social networks diffuse knowledge across firm boundaries has been the topic of much debate. To inform these theories, this article considers two questions. First, who has contacts across firm boundaries? And second, when do these relations diffuse knowledge? Our empirical evidence comes from a survey of 346 engineers in the wireless communication industry around Aalborg in Northern Denmark. Our analysis finds that social contact between these engineers is frequent and is used to diffuse knowledge that receivers find useful. More experienced engineers are more likely to receive valuable knowledge from their networks. These findings show that the long-term relationships, which are more likely based on trust and reputation, are also more likely to be a channel valuable knowledge.

Michael S. Dahl and Christian Ø. R. Pedersen (2005), “Social Networks in the R&D Process: The Case of the Wireless Communication Industry Around Aalborg, Denmark”, Journal of Engineering and Technology Management. Vol. 22, No. 1-2, pp. 75-92. ISSN: 0923-4748. [DOI Link]


Knowledge flows through informal contacts in industrial clusters: myth or reality?

Posted: January 6th, 2005 | Filed under: Front, Journal Papers | Tags: , , | Comments Off on Knowledge flows through informal contacts in industrial clusters: myth or reality?

Michael S. Dahl and Christian Ø. R. Pedersen (now Christian R. Østergaard)

The role of informal networks in the development of regional clusters has recently received a lot of attention in the literature. Informal contact between employees in different firms is claimed to be one of the main carriers of knowledge between firms in a cluster. This paper examines empirically the role of informal contacts in a specific cluster. In a questionnaire survey, we asked a sample of engineers in a regional cluster of wireless communication firms in Northern Denmark a series of questions on informal networks. We analyze whether the engineers actually acquire valuable knowledge through these networks. We find that the engineers do share even quite valuable knowledge with informal contacts. This shows that informal contacts represent an important channel of knowledge diffusion.

Michael S. Dahl and Christian Ø. R. Pedersen (2004), “Knowledge Flows through Informal Contacts in Industrial Clusters: Myth or Reality?”, Research Policy, Vol. 33, No. 10, pp. 1673-86. ISSN: 0048-7333. [DOI Link]