Michael Slavensky Dahl

Jeg er en visionær og ambitiøs person med stærke strategiske og analytiske færdigheder, der arbejder struktureret og målrettet med skabe værdi gennem bestyrelsesarbejde. Jeg har et bredt sæt af kompetencer, som giver mig et stort overblik og en evne til at navigere i komplekse problemstillinger og scenarier. Disse er nærmere beskrevet i min bestyrelsesprofil og i mit CV herunder.


Kompetencer

Bestyrelseskompetencer
  • Ledelse af erhvervsdrivende fonde, governance for fonde og generel corporate governance
  • Professionalisering af bestyrelsesprocesser, kompetencekortlægning og succession
  • Dybe kompetencer omkring økonomi, investering, strategisk udvikling og eksekvering
  • Udvikling af samarbejde med direktion og organisation, herunder rekruttering af direktør og nøglepersoner
  • Bestyrelsesledelse med fokus på optimering af samspil mellem alle kompetencer i bestyrelsen
  • Ledelse af samarbejde med centrale stakeholders, eks. mellem ejerfond og datterselskab

 

Udvalgte erfaringer

Bestyrelsesleder (bestyrelsesformand, jf. vedtægter)

Spar Nord Fonden A/S

Strategisk udvikling af fondens profil, kommunikation og branding i forhold til fondens formål. Opbygning af administrativ organisation, rekruttering af ny direktør, styrkelse af samarbejde med Spar Nord Bank A/S og professionalisering af fonden i forhold til ansøgningsprocedure, investeringer, aktivt ejerskab, succession, cybersikkerhed og anbefalinger for god fondsledelse. Menigt medlem af bestyrelsen (2013—2016), næstformand (2016—2017), og bestyrelsesformand (2017—nu).

April 2013 - nu

Bestyrelsesleder (bestyrelsesformand, jf. vedtægter)

Fonden Musikkens Hus A/S

Herunder også vice-bestyrelsesleder i Aalborg Symfoniorkester A/S.

March 2024 - nu

Bestyrelsesmedlem

Rigmor Nielsens Fond A/S

Strategisk input til datterselskab, professionalisering og rekruttering til datterselskab. Fonden ejede 99% af aktierne i datterselskabet PN Beslag A/S, Brønderslev, indtil Oktober 2023, hvor fonden solgte PN Beslag A/S til A/S J. Petersens Beslagfabrik, Nibe.

April 2017 - Maj 2024

Bestyrelsesmedlem

Tænketanken EQUALIS

Etablering og udvikling af EQUALIS, en uafhængig tænketank der fremmer diversitet. Strategisk udvikling og positionering samt etablering af samarbejde med forskningsverdenen. EQUALIS har til formål at fremme, skabe og formidle viden om, hvordan vi sikrer optimale betingelser for ligestilling og lige muligheder i Danmark på tværs af køn.

Maj 2022 - nu

Bestyrelsesmedlem

NOVI Innovation A/S

Selskabet investerer i teknologibaserede opstartsvirksomheder, primært via investeringsfonde i samarbejde med andre investorer. NOVI Innovation A/S er et investeringsselskab ejet af NOVI Ejendomsfond, Region Hovedstaden, Forskningsinnovation A/S og Spar Nord Fonden.

Marts 2020 - nu

Baggrund

CBS Bestyrelsesuddannelserne

Bestyrelsesarbejde i Erhvervsfonde

Formålet med programmet er at give en introduktion til fondslovgivningen, de fondsretlige rammer for fondsledelsen, herunder samspillet med datterselskaber, bestyrelsens opgaver i forbindelse med regnskabsaflæggelse, uddelinger og effektmålinger samt de erhvervsdrivende fondes rolle i samfundet.

Januar 2020

CBS Bestyrelsesuddannelserne

Bestyrelsesarbejde i Finansielle Virksomheder, Bank & Realkredit

Bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder introducerer nye og erfarne bestyrelsesmedlemmer til opdateret viden og indføring i kompetencer, som er nødvendige for fremadrettet at kunne varetage bestyrelseshverv i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og lignende.

Oktober - December 2019

 

Biografi


 

Jeg er uddannet Cand.oecon. og Ph.D. i innovationsøkonomi. Til daglig er jeg Professor og leder af forskningsgruppen i Strategi, Organisation og Ledelse på Aalborg University Business School. Jeg underviser i strategi, ledelse og innovation på Aalborg Universitets MBA uddannelse. Jeg er på deltid tilknyttet NHH - Norges Handelshøyskole i Bergen som Professor II. Jeg blev i 2010 udnævnt til Professor på Aalborg Universitet, på daværende tidspunkt som en af universitets yngste professorer nogensinde. Jeg var fra 2015 til 2020 Professor og Viceinstitutleder på Aarhus Universitet og har tidligere været gæsteforsker på Stanford University (2010 og 2015) og Carnegie Mellon University i USA (2002 og 2007). Jeg har vundet flere store nationale og internationale forskningspriser for min forskning i iværksætteri, strategi og organisation.

 


Kontakt mig