Bestyrelseserfaringer

EQUALIS

Bestyrelsesmedlem • Maj, 2022 — Nu

Etablering og udvikling af EQUALIS, uafhængig tænketank der fremmer diversitet. EQUALIS har til formål at fremme, skabe og formidle viden om, hvordan vi sikrer optimale betingelser for ligestilling i Danmark (pro bono).

Spar Nord Fonden

Bestyrelsesformand • April, 2013 — Nu

Strategisk udvikling af fondens profil, kommunikation og branding i forhold til fondens formål. Opbygning af administrativ organisation, rekruttering af ny direktør, styrkelse af samarbejde med Spar Nord Bank A/S og styrkelse af compliance/procedurer i forhold til investeringer, aktivt ejerskab, succession, cybersikkerhed og anbefalinger for god fondsledelse. Menigt medlem af bestyrelsen (2013—2016), næstformand (2016—2017), og formand (2017—nu).

Christian den Fjerdes Laugs Fond

Bestyrelsesmedlem • Feb, 2022 — Nu

Uddelinger til almennyttige og velgørende formål i Aalborg (1-2 møder om året, pro bono).

Rigmor Nielsens Fond

Bestyrelsesmedlem • Oktober, 2017 — Nu

Strategisk input til datterselskab. Fonden ejer 99% af aktierne i PN Beslag A/S (2-3 møder om året).

NOVI Innovation A/S

Bestyrelsesmedlem • Feb, 2020 — Nu

Selskabet investerer i teknologibaserede opstartsvirksomheder, primært via investeringsfonde i samarbejde med andre investorer. NOVI Innovation A/S er et investeringsselskab ejet af NOVI Ejendomsfond, Region Hovedstaden, Forskningsinnovation A/S og Spar Nord Fonden (1-2 møder om året, pro bono for Spar Nord Fonden).

Uddannelse

CBS Bestyrelsesuddannelserne

Bestyrelsesarbejde i Erhvervsfonde • 2020

CBS Bestyrelsesuddannelserne

Bestyrelsesarbejde i Finansielle Virksomheder, Bank & Realkredit • 2019

Aalborg Universitet

Forskningslederuddannelse • November, 2011 — Maj, 2012

Aalborg Universitet

Ph.D. industriøkonomi • 1999 — 2004

Aalborg Universitet

Cand.oecon. • 1994 — 1999

Ansættelser

NHH Norges Handelshøyskole

Professor II • Januar, 2021 — Nu

Deltid. Samarbejde om forskning og undervisning i strategi og iværksætteri.

Aalborg Universitet

Professor • August, 2020 — Nu

Daglig leder af forskningsgruppen i strategi, organisation og ledelse, som arbejder målrettet med talentudvikling af yngre forskere og faglig udvikling af relaterede uddannelser. Primært underviser i strategi, organisation og digital innovation på MBA-uddannelsen.

Aarhus Universitet

Professor, Viceinstitutleder • November, 2015 — Juli, 2020

Viceinstitutleder for eksterne projekter med ansvaret for at styrke instituttets eksterne forskningsfinansiering. Forsker i iværksætteri og organisatorisk udvikling. Formand for udviklingsgruppen bag AU's indsats for iværksætteri hos både studerende og forskere. Medlem af Den Frie Forskningsråd, 2013-2018. Formand for økonomisektionen i Det Frie Forskningsråd, 2013-2015. Modtager af Jorcks Forskningspris i 2016 for erhvervsrettet forskning af særlig høj kvalitet.

Aalborg Universitet

Professor • Januar, 2010 — Oktober, 2015

Stifter og daglig leder af forskningsgruppen, Entrepreneurship and Organizational Behavior, som arbejdede målrettet med talentudvikling af vores yngre forskere. Forsker i iværksætteri og organisatorisk udvikling. Underviser i økonomi, strategi og organisation på MBA-uddannelsen. I 2010, syv måneder som gæsteforsker ved Stanford University, Stanford, Californien, USA.

Aalborg Universitet

Adjunkt/Lektor • Februar, 2004 — December, 2009

Forskning i regional udvikling og iværksætteri. Undervisning i iværksætteri og samfundsøkonomi. I 2007, fire måneder som gæsteforsker ved Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA. Modtager af Tietgen-prisen i 2006 for forskning af særlig høj kvalitet. Lektor fra og med August, 2007.

Netværk

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Medlem, VL8 (Aalborg) • 2019 — Nu

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (VL) er non-profit netværket for virksomhedsledere, virksomhedsejere, politiske ledere, bestyrelsesmedlemmer og meningsdannere i dansk erhvervsliv.

Links